Vi leverer tjenester og systemløsninger til pensjons- og bank/forsikringsbransjen samt private og offentlige bedrifter

Les mer

Om oss

Aksio er en uavhengig aktør med betydelig kompetanse og erfaring innen pensjon, bank/forsikring og finans både nasjonalt og internasjonalt. Vi leverer tjenester innen:

 • Aktuar
 • Risikostyring
 • Strategisk forretningsutvikling
 • Produkt- og systemutvikling

Våre kunder er forsikringsselskap, banker, pensjonskasser, bedrifter og offentlige virksomheter.

Ny selskapsstruktur

Etter kunngjøring i Brønnøysundregistrene om gjennomføring av fisjon, er foretaket AKSIO AS, org.nr. 918 316 612 nå slettet.

Ny selskapsstruktur består av morselskapet Aksio Holding AS, org.nr. 926 673 777 (Ketil Stave, Daglig leder) og følgende to datterselskap:

 • Aksio Actuarial Intelligence AS, org.nr. 927 613 263: konsulentbistand og aktuartjenester (Arne Kristian Hove, Daglig leder)
 • Aksio InsurTech AS, org.nr. 927 613 298: Utvikling av IT-systemer for pensjon og forsikring (Tom Rune Ervik, Daglig leder)

Tjenester og leveranser


Aksio leverer tjenester og teknologi til forsikringsforetak, pensjonskasser og bedrifter

Tjenester

Vi leverer ulike tjenester til pensjon og forsikringsbransjen. Dette omfatter blant annet, aktuar, risikostyring, prising, forretningsutvikling, kjøp og salg av virksomhet, endring av pensjonsordning og beregning av pensjonsforpliktelser.

Systemløsninger

Aksio tilbyr systemløsninger og programvare som en tjeneste (SaaS). Vi har blant annet utviklet en fullverdig forsikringsplatform for en av våre kunder, samt løsninger for risikostyring og pensjonskalkulatorer

API

Aksio har også tilgjengeliggjort et rikholdig API med den samme funksjonaliteten som ligger i våre systemløsninger. Flere av våre kunder har utviklet egne løsninger på toppen av dette.

Våre tjenesteområder

 • Aktuarfunksjon
 • Ansvarshavende aktuar
 • Prising, underwriting og reservering
 • Produkt- og forretningsutvikling
 • Analyser av endringer av pensjonsordninger
 • M&A verdivurdering
 • Regnskap og solvensrapportering
 • Aktuarbistand ved implementering av IFRS17
 • Etablering av forsikringsforetak
 • Run-off

Våre løsninger

 • Onboardning av kunder
 • Poliseadministrasjon
 • Administrasjon av privat og offentlig tjenestepensjon
 • Regnskapsintegrasjon
 • Risikostyring
 • BI-løsninger
 • Pensjonskalkulatorer
 • Pensjonsportal

Møt teamet

Aksio består av ansatte med svært lang fartstid innen forsikring og IT-utvikling.

Arne Kristian Hove

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1998. 10 års erfaring som ansvarshavende aktuar og leder i Storebrand og Statens Pensjonskasse. Tidligere jobbet som aktuarkonsulent i Mercer for pensjonskasser og bedrifter. Ansvar for risikostyring i DnB Markets og OCBC Singapore.

Thorbjørn Michelsen

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1985. 8 års erfaring som ansvarshavende aktuar i Danica (Danske Bank). Tidligere erfaring som aktuarkonsulent i eget foretak og meglerforetak. Produktsjef i Vital og ansvarlig for produktstrategi i Storebrand.

Tom Rune Ervik

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1997. 10 års erfaring som leder i Gabler og Mercer. 15 års erfaring som ansvarshavende aktuar for private og offentlige pensjonskasser. 21 års erfaring med regnskapsberegninger etter norske og internasjonale standarder.

Ørjan Ådland

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1990. Erfaring fra ulike analytiker-, controller- og lederstillinger i Vesta Forsikring AS og Försäkrings AB Skandia. 24 års konsulenterfaring som daglig leder i Analysetjenester AS. Ansvarshavende aktuar for en rekke mindre skadeforsikringsforetak.

Stein Rytter

Fagansvarlig

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1996. 18 års erfaring som sjefsmatematiker i Gabler. 20 års erfaring med utvikling av aktuarmodeller og IT-løsninger. 22 års erfaring med private og offentlige pensjonsprodukter.

Samuel Hafsahl

Senior utvikler

22 års erfaring som systemarkitekt og utvikler av offentlige og private pensjonprodukter. Lang erfaring som Sikkerhetsansvarlig, CISSP sertifisering. Personvernombud med særlig ansvar for GDPR. Sertifisert IT revisor (CISA) gjennom ISACA.

Torgeir Hansen

IT-ansvarlig

17 års erfaring som systemutvikler. 6 års erfaring fra pensjon og forsikring. 5 års erfaring med automasjon og integrasjon. 4 års erfaring med penetrasjonstesting av IT-systemer.

Hanne Tresselt

Analytiker

Utdannet MSc i statistikk med aktuarkompetanse, og MSc/Siv.ing. i helse, miljø og sikkerhet (HMS) med spesialisering i yrkeshygiene. Erfaring fra forsikringsbransjen siden 2020. Mange års erfaring med regnskap, hovedsakelig for boligselskaper.

Ketil Stave

Daglig leder

Siviløkonom fra Skottland og USA. 25 års tid i ulike leder- og eierroller i Pemco-konsernet, herunder arbeidende styreleder i Kemetyl, Peterson Packaging og Arbaflame. Har utstrakt erfaring innen forretningsutvikling med blant annet oppkjøp og konsolideringer.

Elisabeth Ervik

HR og administrasjonsansvarlig

Mastergrad i markedsføring og prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI og Cand.Mag. i fransk fra NTNU. 20 års erfaring fra administrasjon- og markedsarbeid i privat og offentlig virksomhet.

Per Waldemar Jacobsen

Seniorkonsulent

MBA in Finance fra NHH. Lang erfaring som siviløkonom og finansanalytiker. Har arbeidet med Solvens II regelverket som risiko- og compliance ansvarlig siden 2013 og er tilknyttet Aksio AS på deltidsbasis fra 01/01/2021. Mange år som leder sentralt i Statoilkonsernet samt norsk bank og forsikringsvirksomhet.

Bård Støve

Seniorkonsulent

Doktorgrad i statistikk, er siv.ing. fra NTNU og innehar aktuarkompetanse. Har jobbet innen forsikring siden 2005 og er tilknyttet Aksio AS på deltidsbasis fra 1/1/2021. Er primært knyttet til Universitetet i Bergen (UiB) som professor. Har forelest i statistikk på NHH og har nå ansvar for aktuarutdanningen på UiB.

Joël Fomete

Aktuarkonsulent

Utdannet MSc i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse med aktuarkompetanse. Erfaring fra forsikringsbransjen siden 2019 og har i tillegg jobbet 1 år som gruppelærer ved Matematisk institutt ved UiO etter studiene.

Truls Hermansen

Aktuarkonsulent

Utdannet MSc i matematikk fra UiO med spesialisering i stokastisk analyse, og bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI/Foreign Trade University. Erfaring fra forsikringsbransjen siden 2021.

Mats Sollie

Senior aktuar

Utdannet Cand. Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1998. 10 års erfaring som ansvarshavende aktuar for Protector Forsikring, Storebrand Forsikring og Storebrand Helseforsikring og 4 år som Senior Manager og Director i Deloitte. Tidligere jobbet som reassuranseansvarlig, CRO, aktuarfunksjonen og leder for produkt.

Partnere