Vi leverer tjenester og systemløsninger til pensjons- og forsikringsbransjen samt private og offentlige bedrifter

Les mer

Om oss

Aksio er en uavhengig aktør med betydelig kompetanse og erfaring innen pensjon, forsikring og finans både nasjonalt og internasjonalt. Vi leverer tjenester innen:

 • Aktuar
 • Risikostyring
 • Strategisk forretningsutvikling
 • Produkt- og systemutvikling

Våre kunder er forsikringsselskap, pensjonskasser, bedrifter og offentlige virksomheter.

Innmeldt

Som et ledd i å styrke våre leveranser og tjenester til bedrifter, offentlige foretak, fagforeninger og individer har vi inngått et strategisk samarbeid med Innmeldt.

Den 31. mars ble avtalen signert hvor Aksio går inn på eiersiden i Innmeldt. Aksio og Innmeldt vil i fellesskap levere informasjonsportaler som gir full oversikt over dine pensjons og forsikringsordninger på en objektiv og pedagogisk måte. Med de store endringene som skjer innenfor offentlig tjenestepensjon, lanseres det i løpet av våren en helt ny portal som vil gi foretak og ansatte en unik oversikt over sine pensjonsordninger. For mer informasjon ta kontakt med Arne Hove eller Tom Rune Ervik

Analysetjenester

Analysetjenester AS og Aksio AS har undertegnet en avtale om leveransesamarbeid med sikte på en fusjon innen kort tid.

Formålet med avtalen er å etablere et felles miljø for leveranser innenfor pensjon, livsforsikring, skadeforsikring og risikostyring. Begge selskapene har et felles ønske om å skape en forretningsmessig slagkraftig konsulentvirksomhet med fokus på høykvalitet aktuarkompetanse, risikostyring og moderne teknologiutvikling for liv-, pensjon- og skadeforsikringsforetak. I tillegg vil kundene også være bedrifter som har behov for denne type kompetanse. Kontakt gjerne Arne Hove for mer informasjon om avtalen.

Tjenester og leveranser


Aksio leverer tjenester og teknologi til forsikringsforetak, pensjonskasser og bedrifter

Tjenester

Vi leverer ulike tjenester til pensjon og forsikringsbransjen. Dette omfatter blant annet, aktuar, risikostyring, prising, forretningsutvikling, kjøp og salg av virksomhet, endring av pensjonsordning og beregning av pensjonsforpliktelser.

Systemløsninger

Aksio tilbyr systemløsninger og programvare som en tjeneste (SaaS). Vi har blant annet utviklet en fullverdig forsikringsplatform for en av våre kunder, samt løsninger for risikostyring og pensjonskalkulatorer

API

Aksio har også tilgjengeliggjort et rikholdig API med den samme funksjonaliteten som ligger i våre systemløsninger. Flere av våre kunder har utviklet egne løsninger på toppen av dette.

Våre tjenesteområder

 • Aktuarfunksjon
 • Ansvarshavende aktuar
 • Prising og underwriting
 • Produkt- og forretningsutvikling
 • Analyser av endringer av pensjonsordninger
 • M&A verdivurdering
 • Regnskap og solvensrapportering
 • Etablering av forsikringsforetak
 • Run-off

Våre løsninger

 • Onboardning av kunder
 • Poliseadministrasjon
 • Administrasjon av privat og offentlig tjenestepensjon
 • Regnskapsintegrasjon
 • Risikostyring
 • BI-løsninger
 • Pensjonskalkulatorer
 • Pensjonsportal

Møt teamet

Aksio består av ansatte med svært lang fartstid innen forsikring og IT-utvikling.

Arne Kristian Hove

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1998. 10 års erfaring som ansvarshavende aktuar og leder i Storebrand og Statens Pensjonskasse. Tidligere jobbet som aktuarkonsulent i Mercer for pensjonskasser og bedrifter. Ansvar for risikostyring i DnB Markets og OCBC Singapore.

Thorbjørn Michelsen

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1985. 8 års erfaring som ansvarshavende aktuar i Danica (Danske Bank). Tidligere erfaring som aktuarkonsulent i eget foretak og meglerforetak. Produktsjef i Vital og ansvarlig for produktstrategi i Storebrand.

Tom Rune Ervik

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1997. 10 års erfaring som leder i Gabler og Mercer. 15 års erfaring som ansvarshavende aktuar for private og offentlige pensjonskasser. 21 års erfaring med regnskapsberegninger etter norske og internasjonale standarder.

Stein Rytter

Fagansvarlig

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1996. 18 års erfaring som sjefsmatematiker i Gabler. 20 års erfaring med utvikling av aktuarmodeller og IT-løsninger. 22 års erfaring med private og offentlige pensjonsprodukter.

Torgeir Hansen

IT-ansvarlig

17 års erfaring som systemutvikler. 6 års erfaring fra pensjon og forsikring. 5 års erfaring med automasjon og integrasjon. 4 års erfaring med penetrasjonstesting av IT-systemer.

Elisabeth Ervik

HR og administrasjonsansvarlig

Mastergrad i markedsføring og prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI og Cand.Mag. i fransk fra NTNU. 20 års erfaring fra administrasjon- og markedsarbeid i privat og offentlig virksomhet.

Hanne Tresselt

Analytiker

Masterstudent i statistikk med fordypning innen aktuarfag og data science. Bachelor i matematikk, informatikk og teknologi fra UiO. I tillegg kjemiingeniør og mastergrad i helse, miljø og sikkerhet (HMS) med spesialisering i yrkeshygiene fra NTNU. 7 års erfaring med regnskap, hovedsakelig for boligselskaper.

Mose Gebreselassie

Analytiker

MSc i Finans fra Nova SBE i Portugal og BSc I Petroleumsteknologi fra UiS. Tidligere intern hos Mars Intitute ved NASA Ames Forskningspark i Silicon Valley og British Petroleum i Stavanger. Kjernekompetanse innen maskinlæringsmetoder, nevrale nettverk og utvikling av web apper.

Partnere